Tramsdebatt om rökning

Det är märkligt att personer som till synes annars är intelligenta och skriver faktabaserade inlägg kan spåra ur totalt när det kommer till rökning. Rebecca Weidmo Uvell går till attack mot alla som vill få bort passiv rökning på offentliga platser. Rebecca som annars skriver många bra inlägg som jag gillar far här fram som en obstinat 13-åring med argument som är helt osakliga, felaktiga och/eller tramsiga, och hela rökarsvansen hakar såklart på. En person som Uvell som har stor medial makt både genom sina egna bloggar och böcker får även plats att skriva på SVTs sida och i andra medier. Hon skriver på SVT en debattartikel om detta.

Men när någon som jag försöker bemöta hennes felaktigheter på hennes Facebook sida tas det bort med hänvisning till att det blir en uppsats.

 

 

En debattartikel får alltså bara besvaras med one-liners på hennes sida. Går man på djupet med riktiga argument tas det bort.  Mycket dåligt gjort. Då jag tycker det är viktigt att personer med stor medial makt inte får stå oemotsagda när de far med osanningar så skriver jag min uppsats här på min egen blogg, det blir lite långt, men hennes resonemang innehåller så mycket dumheter att det blir lätt långt, trots att jag inte ids bemöta alla stolligheter.

Rebecca hävdar bestämt att det inte finns någon passiv rökning utomhus. Påståendet är ett hemsnickrat resonemang om att det inte finns bevisad negativ hälsopåverkan, därför är det inte passiv rökning. Passiv rökning är ju dock när man andas in tobaksrök som någon annan röker, oavsett om det är inomhus eller utomhus, skadligt eller inte.

Påståendet är uppenbart felaktigt för de flesta. Men om det uppenbara inte räcker så framför jag nedan följande från amerikanska CDC (centers for disease control and prevention) som ligger under ”The department of Health and Humans Services”. Det torde avsluta den diskussionen.

  • Secondhand smoke is smoke from burning tobacco products, such as cigarettes, cigars, or pipes.1,5,6
  • Secondhand smoke also is smoke that has been exhaled, or breathed out, by the person smoking.5,6

Ovan påståenden backas upp med referenser på sidan. Men när vi ändå talar om detta så kan jag väl lika gärna slå spiken i kistan. Euro Clinix skriver att ” Passiv rökning, ibland kallat andrahandsrökning, är när man inandas röken från någon annans cigarett.”
Det är alldeles uppenbart vad passiv rökning är, för alla utom då Uvell som kommer med alternativa fakta som skulle göra Trump grön av avund. Nu när vi har rett ut vad passiv rökning är så kan vi gå vidare.

Som så ofta kommer rökarna med så tramsiga argument så att det blir svårt att ta dem på allvar. Här följer några exempel:

 

 

 

 

 

 

 

Jag skulle kunna ge fler exempel, but you get the point…..
Hon och andra jämför alltså passiv rökning med barn, ryggsäckar, svettlukt, vitlök och parfym, ty sådant tycker Uvell att man ska förbjuda. Ja vart ska man börja? Någon LUKTAR svett, parfym, vitlök. Det är att likställa med att någon LUKTAR rök. Så vitt jag vet har ingen yrkat på förbud mot människor som LUKTAR rök? Även om det ofta kommer nyrökta rökare och stinker som en påse skit på t-banan. Dofter har alltså aldrig varit uppe för förbud, inte ens cancerframkallande dofter från rökare.

En mer rättvis jämförelse är i så fall attjämföra en rökare som aktiv sitter och blåser ut sin cancer-rök i nyllet på den som sitter bredvid och äter eller står i busskuren med någon som sitter med parfymflaskan och aktivt sprutar ut parfym, vitlök eller svett i nyllet på den bredvid, det är heller inte okej. Den stora skillnaden är dock att tobaksrök är giftigt, svett och vitlök är det inte, och parfym antagligen inte. Jämförelsen är helt felaktig, och därtill rent tramsig. Jämförelsen med giftig tobaksrök och barn tänker jag inte ens kommentera.

Någon som känner doften av kränkta rökare med barnsliga argument?

I sin debattartikel fyller hon på med argument som detta:


Jag känner igen tongångarna. Likadant lät det när man skulle förbjuda rökningen inne på krogen och caféer. Rökarna gormade och gastade – man måste väl få ta sig en cigg! Va fan! Jag jobbade själv på krogen då. Att vi som arbetade fick stå i tobaksröken 10 timmar om dagen det sket de såklart i. Jag kom hem kl 5 på morgonen, kastade av mig rökstinkande kläder och hoppade i duschen. Många anställda hade problem med luftrör och lungor. Den arbetsmiljön var olaglig på alla andra arbetsplatser. Men i rökarnas värld så var det bara dom som gällde – Klart man måste få ta sig en cigg!! Som sagt, nu kommer samma rökare med i stort sett samma argument. Världen kretsar kring dem. 11 % av befolkningen spyr ut skit över 89 % som ska anpassa sig till de 11….

Jag bara undrar Rebecca, hur svårt är det att resa på röven och gå iväg en liten bit och röka istället för att blåsa röken i nyllet på den bredvid? Är det jobbigt för dig? Känner du dig kränkt? Själv kan jag tycka att det tillhör folkvett att gå iväg en bit och visa hänsyn. Och just hyffs och respekt är något Uvell själv lyfter som lösningen i sin artikel:

 

Uvell visar själv prov på vad en rökare menar med just hyffs och respekt när någon tar upp att denne inte vill sitta i andras rök:

 

 

Hyffs och respekt? Ok, Vi har nog olika definitioner på det. I rest my case.
Det är just själva anledningen till att förbud diskuteras, många  rökare saknar just hyffs och respekt. De blåser ut röken i nyllet på folk bredvid och skjuter iväg fimpen på backen för någon annan att städa upp. Faktum är att 1 miljard fimpar hamnar på gatorna i Sverige varje år. 80 % av allt skäp i stadsmiljöer utgörs av tobaksrelaterade produkter. Fimparna i sig innehåller en mängd gifter som fastnad i filtret och som sedan kommer ut i naturen. Det utgör också stora kostnader för skattebetalarna som betalar för renhållningen. Och det utgör en livsfara för småbarn om de stoppar en fimp i munnen.

Rebecca ångar vidare med krav på att vuxna ska få konsumera lagliga produkter

 

 

Men där är vi ju helt överens! Men i den rätten ingår ju inte att utsätta andra för din rök. Jag skiter ju fullständigt i att du röker, jag tänker inte förbjuda ditt rökande. Men precis som du har rätt att röka så har ju jag rätt att inte göra det. Min rätt att inte utsättas för din giftiga rök måste ju gå före din rätt att blåsa ut den på andra. Detta gäller såklart inte minst i bostäder och alla dessa balkongrökare. Jag har själv en sådan granne. Hon rökte konstant, det luktade rök i vårt vardagsrum hela tiden, vi kunde i princip inte nyttja det. Folk som besökte oss noterade också hur himla mycket det stank. Lilltjejen på 9 år klagade på att hon mådde illa över att det stank rök. Mina då ettåriga tvillingar tvingades varje dag i sitt hem andas in hennes jävla rök, för hon har ju RÄTT att röka, är det rimligt? Är det ett orimligt krav att slippa andras tobaksrök i mitt eget hem? Jag tycker inte det. Det komiska är att tanten gick ut på balkongen och stängde sin dörr in för att slippa få in röken till sig själv, sedan blossade hon på och blåste in den till oss. Rök bäst ni vill, jag skiter i det, men jag och mina barn ska inte tvingas ha er rök i vårt hem. Hur var det med respekt och hyffs? Tjena… där röken går in går vettet ut.

Rebecca Uvell far vidare med helt felaktiga påståenden, hon hävdar att rökare inte kostar samhället något, tvärtom så spar de pengar! Det är kanske bäst vi alla börjar röka då om det är en så god affär för samhället?

 

 

Påståendet är såklart nonsens. Enligt en ny rapport  från IHE kostar rökarna samhället 31 miljarder varje år. Det motsvarar hela primärvårdens kostnader för alla allmänläkare och sjuksköterskor.

Jag skulle kunna fortsätta plocka isär hennes påståenden eftersom det är enkelt då de är helt felaktiga. Bland annat hennes påståenden om hälsa och WHO. Men jag orkar faktiskt inte, fakta finns, det är bara att söka. Jag tror det är uppenbart vilken nivå hennes och andra rökars argumentation ligger på. Men hon visar ändå prov på humor och självdistans:

 

 

LOL

Tyvärr blir det alltid såhär när kränkta rökare ska ta upp debatten. Som avslutande i mitt inlägg ska jag refera till att balkongrökning som kommer in i andras lägenheter trots stängda dörrar inte är ok enligt gällande lagstiftning. Jag försökte föra fram det på Uvells sida, det blev dock snabbt raderat.

Håll till godo.

Samtliga fall i miljödomstolen som hänvisas  till rör rök på balkonger, alternativt rök som kommer in i lägenhet med öppen balkongdörr/fönster. Men röken kan komma in med stängda dörrar och fönster. Då är det olika saker och bedöms olika. Det finns uttalat i flera domar att rök som kommer in med stängda dörrar och fönster kan finna skäl att ingripa mot, att det utgör en olägenhet.

Mark- och miljööverdomstolen skriver bland annat följande i Mål nr M 3056-11

DOMSKÄL
Enligt 9 kap. 1 § miljöbalken avses med miljöfarlig verksamhet bl.a. användning av byggnader på ett sätt som kan medföra olägenhet för människors hälsa. Tobaksrök som regelbundet tränger in i en bostadslägenhet från angränsande bostäder kan ut-göra en sådan olägenhet för människors hälsa som avses i 9 kap. 1 § miljöbalken. Därmed kan regelbunden tobaksrökning, även om rökningen inte kan anses vara en verksamhet som är farlig för miljön, definitionsmässigt betraktas såsom miljöfarlig verksamhet. Mot bakgrund härav kan det under vissa omständigheter finnas skäl att ingripa även mot denna typ av rökolägenhet.

I förevarande mål framgår att Gunn och Torben Sandberg besväras av rök då de vistats på sin balkong eller har fönstren öppna. Då de vistas inne i lägenheten och balkongdörren samt fönstren är stängda besväras de inte av rök. Mot denna bak-grund kan det i förevarande fall inte anses vara fråga om sådan allvarlig störning att rökning på angränsande balkonger ska förbjudas. Miljödomstolen instämmer där-med i länsstyrelsens bedömning att det inte finns stöd för att förbjuda eller begränsa grannars rökning. Gunn och Torben Sandbergs överklagande ska därför avslås.

För att sammanfatta domskälen, det avslås pga av att de inte besväras av rök inne i sin lägenhet när de har stängt. Domstolen konstaterar också att det kan finna skäl att ingripa mot denna typ av olägenhet, men det gäller inte på balkongen eller med öppna fönster. Däremot ska man tolka det som att det i mitt fall är en olägenhet och att man kan ingripa mot det. Det förefaller osannolikt att tobaksrök som kommer konstant med stängda dörrar och fönster, inte skulle utgöra en olägenhet i balkens mening, 9 kap 3 §.

Det finns flera rättsfall även i MD som ger stöd för samma tolkning som överdomstolen har gjort.

Även tingsrätten konstaterar i mål M 1534-12

Det är en grundläggande förutsättning att man ska kunna vistas i sin egen bostad utan att utsättas för alltför stor negativ omgivningspåverkan ..//… Mark-och miljödomstolen är av uppfattningen att man inte på sin balkong kan förvänta sig samma nivå av ostördhet som inomhus i sin bostad. Kvarstår gör dock frågan i vilken ut-sträckning man som icke-rökare ska behöva tolerera att utsättas för konsekvensen av att grannarna i så stor utsträckning som möjligt vill hålla sitt eget hem rökfritt. Det bör enligt mark- och miljödomstolen inte vara uteslutet att vid behov vidta åtgärder i begränsande riktning även mot sådan tobaksrökning som ger upphov till störningar i hemmiljön….//… För det fall röken/röklukten letar sig in i lägenheten och olägenheten härav kan konstateras gå utöver vad man måste tolerera ska någon form av åtgärd vidtas för att minimera störningen

Det är som jag tidigare sagt, att det åligger verksamheten (föreningen) att utreda och vidta eventuella åtgärder, verksamhetsansvaret är långtgående. Sådana utredningar har behäftats med vitesförelägganden i olägenhetsärenden, bland annat gällande tobaksrök. Även domstolen har visat på det i mål om rökning. Sedan blir det en rimlighetsavvägning där man väger nyttan av åtgärden mot kostnaden enligt 2 kap § 7.

I slutändan kan det ju även bli en fråga om hyreslagen där det är förbjudet att störa sina grannar. En hyresgäst ska se till att de som bor i hans omgivning inte utsätts för störningar som kan vara skadliga för hälsan eller försämra deras bostadsmiljö att de inte skäligen bör tålas. Det torde vara svårt att hävda att så inte är fallet om det har konstaterats en olägenhet för människors hälsa enligt MB.

 

 

 

 

Det här inlägget postades i Faktakoll, Hälsa och har märkts med etiketterna , , , , , , . Bokmärk permalänken.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *